First Team 
July 18, 2020, 3:00 pm
MUM FC
2 - 2
Balga SC
Senior