July 11, 2016, 9:17 am
Balga SC
1 - 1
MUM FC
Senior